husbesiktning

Husbesiktning av Oberoende besiktningsman

En husbesiktning är en byggnadstektnisk undersökning av en byggnad. Denna undersökning genomförs i samband med att en fastighet ska säljas för att kartlägga fastighetens fyfsiska skick. Det finns olika typer av husbesiktningar där företag erbjuder enklare kontroller eller mera ingående kontroller av fastigheten. Ett exempel på detta kan vara om företaget erbjuder fuktindekering i våtutrymmen som en del av deras erbjudande. 

Efter att du har gjort en husbesiktning får du en tydlig bild av skicket på din fastighet. Du minimerar risken för att köparen av bostaden hittar dolda fel och kan göra en bättre bostadsaffär. 

Gör en husbesiktning för att hitta dolda fel

Som säljare är du ansvarig för många av de fel som upptäcks vid försäljningstillfället. Genom att göra en överlåtelsebesiktning kan du minska risken med dessa fel. Dock är det inte en garanti på att det inte finns några fel på fastigheten. Det är trots allt dolda fel som inte är dolda längre när de upptäcks. 

Välkommen

Svensk fastighetsbesiktning AB är ett oberoende besiktning- och skadeutredningsföretag inom fastighetsbesiktningar. Alla våra besiktningsmän är utbildade, är SBR-godkända och har lång erfarenhet i branschen.

Kontakta Oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Svensk Fastighetsbesiktning AB

E-post:
info@svenskfastighetsbesiktning.se
Telefon 
020 – 88 99 00

husbesiktning-svensk-fastighetsbesiktning

Överlåtelsebesiktning +PLUS

Vi har inte bara kunder i Stockholm utan i Uppsala, Gävle och Sundsvall där vi hjälper kunder med sina fastigheter. 

Vill du vara lite extra noga så låter du oss genomföra en överlåtelsebesiktning +PLUS. Detta innebär att vi gör en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner genom bland annat håltagningar och fuktmätningar i vissa väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare med mera.