Överlåtelsebesiktning

Låt oss göra en överlåtelsebesiktning

Låt oss göra en överlåtelse-
besiktning

Svensk Fastighetsbesiktning utför branschens mest omfattande överlåtelsebesiktning. Vi besiktigar hus inför försäljning i Stockholm och Uppsala med omnejd, men även längre norrut, exempelvis i Gävle och Sundsvall.

När vi genomför en överlåtelsebesiktning så undersöker vi byggnaden och den mark som har betydelse för byggnaden. Vi kontrollerar fastighetens skick på uppdrag av säljare eller köpare och utför även en noggrann fuktindikering av badrum, kök och andra våtutrymmen samt vind och krypgrund. Låt oss göra en noggrann besiktning av huset så kommer du inte att drabbas av några oväntade fuktskador!

Kontakta oss för en trygg och säker besiktning

Bor du i Stockholm, Uppsala, Gävle, Sundsvall med närområden och är i behov av en överlåtelsebesiktning? Kontakta oss på telefon 070-360 44 96 eller e-post: jens@svenskfastighetsbesiktning.se

Ett husköp är för många den största affären i livet, därför är det så viktigt att man genomför en riktigt grundlig besiktning inför affären. Inte minst gäller detta på den heta bostadsmarknaden i Stockholm, där kan de tusenlappar man lägger på en överlåtelsebesiktning kommer att betala sig. När du flyttar in kommer du inte behöva genomföra en rad dyra renoveringar, reparationer och åtgärder mot fuktskador. Men det är självklart lika viktigt att besiktiga huset i Uppsala, Gävle, Sundsvall – eller var du än bor.

Välkommen

Svensk fastighetsbesiktning AB är ett oberoende besiktning- och skadeutredningsföretag inom fastighetsbesiktningar. Alla våra besiktningsmän är utbildade, är SBR-godkända och har lång erfarenhet i branschen.

Kontakta Oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Svensk Fastighetsbesiktning AB

E-post:
info@svenskfastighetsbesiktning.se
Telefon 
020 – 88 99 00

Överlåtelsebesiktning Stockholm och Uppsala – +PLUS

Vill du vara lite extra noga så låter du oss genomföra en överlåtelsebesiktning +PLUS. Detta innebär att vi gör en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner genom bland annat håltagningar och fuktmätningar i vissa väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare med mera.

Kompetent och erfaren överlåtelsebesiktning i Sundsvall och Gävle

Svensk Fastighetsbesiktnings experter är erfarna och välutbildade inom branschen. Vi har vårt kontor i Ljusdal men utför överlåtelsebesiktning i Sundsvall och Gävle samt Stockholm, Uppsala och övriga Mälardalen.

Här följer lite mer grundläggande information om en överlåtelsebesiktning:

Det är mycket viktigt att du som köpare eller säljare sätter dig in i vad som ingår i besiktningsavtalet. Saker som i normala fall inte ingår är kontroll av el, vatten, avlopp, värmepannor, eldstäder med mera.

Besiktningen bör göras innan kontraktsskrivning. Om det inte finns tid för detta så är det bäst att skriva in en klausul i kontraktet där en efterhandsbesiktning godkänns. Se till att klausulen är så öppet formulerad att du kan häva köpet utan särskilda skäl.

När vi genomför en en överlåtelsebesiktning så börjar vi med att sätta oss in på objektet genom att titta på ritningar och andra papper. Vi pratar dessutom med säljaren om husets skick. Säljaren har en plikt att informera om allt som köparen behöver veta, som tidigare renoveringar och eventuella skador.

Vi gör en okulär kontroll av fastigheten

Nästa steg i en överlåtelsebesiktning är en så kallad okulär kontroll. Vår besiktningsman tittar, luktar och känner på alla ytor som går att se och nå i bostadens rum samt förråd, källare, garage tak med mera. Även fasader och marken runt huset inspekteras. En överlåtelsebesiktning tar mellan två och fyra timmar, beroende på hur stor fastigheten är. Vi har stor erfarenhet av de olika förutsättningar som gäller vid en överlåtelsebesiktning oavsett om den genomförs i villan utanför Gävle eller i centrala Uppsala.

Du kan lära dig mycket genom att vara med på besiktningen

Vi rekommenderar att du som köpare är på plats under besiktningen – du kan lära dig mycket om din nya bostad på det sättet. Avslutningsvis så utfärdar vi ett besiktningsutlåtande där vi går igenom skicket på bostaden. Det ingår även en riskanalys, där vi redogör för saker som eventuellt kan bli problematiska med tiden.