husbesiktning Stockholm

EN TRYGG Husbesiktning I Härnösand

För att det ska bli en lyckad husaffär är det centralt för både köpare och säljare att känna sig nöjda. Därför är det viktigt att låt göra en husbesiktning Härnösand. Att ta in en oberoende besiktningsman är en förutsättning för att både köpare och säljare ska känna sig trygga med affären. Hos Svensk Fastighetsbesiktning så hjälper vi dig att utföra husbesiktning Härnösand när det är dags att sälja din bostad.

Så här görs en husbesiktning Härnösand

Den vanligaste typen av husbesiktning är en så kallad grundbesiktning. Det innebär att besiktningsmannen väger in flera faktorer som tillsammans resulterar i ett besiktningsprotokoll.

Först vill besiktningsmannen göra en sammanställning av inhämtade upplysningar och eventuella handlingar från säljaren. Därefter görs en okulär besiktning. Sedan kommer besiktningsmannen att mäta fuktindikeringen i våtutrymmen och gradera eventuella brister och risk för skador.

Alla våra besiktningsmän är medlemmar i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

Välkommen

Svensk fastighetsbesiktning AB är ett oberoende besiktning- och skadeutredningsföretag inom fastighetsbesiktningar. Alla våra besiktningsmän är utbildade, är SBR-godkända och har lång erfarenhet i branschen.

Kontakta Oss

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Svensk Fastighetsbesiktning AB

E-post:
info@svenskfastighetsbesiktning.se
Telefon 
020 – 88 99 00

härnösand - svenskfastighetsbesiktning.se

Att tänka på inför husbesiktning

Att genomföra en besiktning lämnar aldrig några garantier för att huset är felfritt, men det ökar möjligheterna för att få veta vad det är du köper. Som husägare ansvarar du för att husbesiktningen vara genomförbar 

Det innebär att som bostadsägare se till att bland annat golvbrunnar och avlopp är rengjorda. Undvik starka dofter vid rengöring då det maskerar eventuella doft avvikelser. Skrymmande inredning behöver tas bort för att kunna fullfölja besiktningen i tex. källarutrymmen. 

Det är bostadsägarens ansvar att husbesiktningen kan göras på ett säkert sätt. När du beställer en husbesiktning Härnösand av oss ser vi till att du får en lättöverskådlig checklista på vad som behöver göras i samband med besiktningsmannens besök.

Vem genomför husbesiktning Härnösand?

Vi har utbildad personal som tar sig an alla husbesiktningar Härnösand. Det betyder att de gått sin utbildning och blivit certifierade hos Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR. 

Tack vare sin certifiering har besiktningsteknikern den fackmässiga kunskapen och kompetensen att utföra sitt uppdrag.När du ska göra husbesiktning Härnösand kan du därför känna dig trygg när du väljer Svensk Fastighetsbesiktning.