PRISER/KONTAKT

KONTAKTA OSS

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Svensk Fastighetsbesiktning AB

E-post info@svenskfastighetsbesiktning.se
Telefon 020 – 88 99 00

KONTAKTA OSS

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!

Svensk Fastighetsbesiktning AB

E-post
info@svenskfastighetsbesiktning.se
Telefon 
020 – 88 99 00

"*" indicates required fields

Våra priser

Produkt

Styckpris

Kombipris

Säljar-/Köpar-
besiktning
8 000kr
8 000 kr
Besiktning Sekundär byggnad <50m2
3 000 kr
Besiktning Sekundär byggnad 50–100m2
4 500 kr
Besiktning Sekundär byggnad >100m2
5 500 kr
Köpar-
genomgång
på plats*
3 900kr
3 900 kr
Köpar-
genomgång
på telefon*
1 500kr
Energi
-deklaration
villa
4 000 kr

3 200 kr

Indikations-mätning
radon
1 500 kr

1 500 kr

Area-
uppmätning villa <250 m2
3 500 kr

2 000 kr

Area-
uppmätning villa >250 m2
4 500 kr

3 000 kr

Besiktning
bostadsrätt
4 500 kr
Area-
uppmätning
bostadsrätt <100 m2
3 000 kr

2 000 kr

Area-
uppmätning
bostadsrätt >100 m2
3 500 kr

2 500 kr

Fuktmätning
i risk-
konstruktion
3 000 kr

2 500 kr

Redigering av utlåtande (platsbesök)
3 900 kr
Fortsatt teknisk utredning prisförslag efter konsultation med vad som skall utredas.

* Observera att en köpargenomgång inte kan utföras om besiktningsutlåtandet är äldre än 6 månader eller efter att tillträde till fastigheten har ägt rum.

Styckpris innebär att tjänsten utförs helt separat. Kombipris innebär att tjänsten utförs i kombination med besiktning alternativt besiktningsgenomgång. Samtliga försäkringar förmedlas av SBR Försäkringsservice (Philipsson & Partner AB/Hjerta) Svensk Fastighetsbesiktning AB reserverar sig för eventuella premiejusteringar från aktuell
försäkringsförmedlare.

SBR Doldafelförsäkring utökat skydd-paket

Du väljer själv försäkringsbelopp, 750 000 kr eller 1 250 000 kr.

Produkt

INGÅR I BAS

INGÅR I PLUS

Skyddar mot dolda fel i 10 år*
x

x

Skyddar mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem & avlopps-
system
x

x

Omfattar skada på risk-
konstruktion-
er

x

Täcker fel som fanns men inte upptäcktes vid besikt-
ningen, ersätter både felet & följd-
skadan på byggnaden**

x

Kostnad för
paket (750
000): 7 350 kr

Kostnad för paket (750 000): 8 550 kr
(+2 500 kr för
fuktmätning)

Kostnad för
paket ( 1 250
000): 9 500 kr

Kostnad för paket (1 250 000):10 450 kr
(+2 500 kr för
fuktmätning)

Plus-försäkringen omfattar alla moment som ingår i BAS, samt de extra som finns ikryssade i tabellen ovan. Observera att för tecknande av Plus krävs en fuktmätning i riskkonstruktion à 2500 kr.

* Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

** Försäkringen gäller för fel och skada till följd av felet. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller dessförinnan och inte noterats i besiktnings-protokollet. Ersättning för fel lämnas endast då felet orsakat en följdskada på byggnad. Ersättning lämnas för återställande av följdskadan samt av det fel som orsakat denna skada.

Om ett fel finns registrerat i besiktningsprotokollet som risk eller under rubriken Riskanalys omfattas följdskadan av försäkringen endast om det kan visas att den fanns redan vid besiktningstillfället. Felet som orsakat följdskadan omfattas ej av försäkringen.

Våra priser

Produkt

Styckpris

Kombipris

Säljar-/Köparbesiktning
8 000kr
8 000 kr
Besiktning Sekundär byggnad <50m2
3 000 kr
Besiktning Sekundär byggnad 50–100m2
4 500 kr
Besiktning Sekundär byggnad >100m2
5 500 kr
Köpargenomgång på plats*
3 900kr
3 900 kr
Köpargenomgång på telefon*
1 500kr
Energideklaration
villa
4 000 kr

3 200 kr

Indikationsmätning
radon
1 500 kr

1 500 kr

Areauppmätning
villa <250 m2
3 500 kr

2 000 kr

Areauppmätning
villa >250 m2
4 500 kr

3 000 kr

Besiktning bostadsrätt
4 500 kr
Areauppmätning
bostadsrätt <100 m2
3 000 kr

2 000 kr

Areauppmätning
bostadsrätt >100 m2
3 500 kr

2 500 kr

Fuktmätning
i riskkonstruktion
3 000 kr

2 500 kr

Redigering av utlåtande (platsbesök)
3 900 kr
Fortsatt teknisk utredning prisförslag efter konsultation med vad som skall utredas.

* Observera att en köpargenomgång inte kan utföras om besiktningsutlåtandet är äldre än 6 månader eller efter att tillträde till fastigheten har ägt rum.

Styckpris innebär att tjänsten utförs helt separat. Kombipris innebär att tjänsten utförs i kombination med besiktning alternativt besiktningsgenomgång. Samtliga försäkringar förmedlas av SBR Försäkringsservice (Philipsson & Partner AB/Hjerta) Svensk Fastighetsbesiktning AB reserverar sig för eventuella premiejusteringar från aktuell försäkringsförmedlare.

SBR Doldafelförsäkring utökat skydd-paket

Du väljer själv försäkringsbelopp, 750 000 kr eller 1 250 000 kr.

Produkt

INGÅR I BAS

INGÅR I PLUS

Skyddar mot dolda fel i 10 år*
x

x

Skyddar mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem & avlopps-
system
x

x

Omfattar skada på risk-
konstruktioner

x

Täcker fel som fanns men inte upptäcktes vid besiktningen, ersätter både felet & följd-skadan på byggnaden**

x

Kostnad för paket (750 000):
7 350 kr

Kostnad för paket (750 000):
8 550 kr (+2 500 kr för fuktmätning)

Kostnad för paket (1 250 000):
9 500 kr

Kostnad för paket (1 250 000):
10 450 kr (+2 500 kr för fuktmätning)

Plus-försäkringen omfattar alla moment som ingår i BAS, samt de extra som finns ikryssade i tabellen ovan. Observera att för tecknande av Plus krävs en fuktmätning i riskkonstruktion à 2500 kr.

* Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

** Försäkringen gäller för fel och skada till följd av felet. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller dessförinnan och inte noterats i besiktningsprotokollet. Ersättning för fel lämnas endast då felet orsakat en följdskada på byggnad. Ersättning lämnas för återställande av följdskadan samt av det fel som orsakat denna skada.

Om ett fel finns registrerat i besiktningsprotokollet som risk eller under rubriken Riskanalys omfattas följdskadan av försäkringen endast om det kan visas att den fanns redan vid besiktningstillfället. Felet som orsakat följdskadan omfattas ej av försäkringen.

Våra priser

Produkt

Styckpris

Kombipris

Säljar- / Köparbesiktning
8 000kr
8 000 kr
Besiktning Sekundär byggnad <50m2
3 000 kr
Besiktning Sekundär byggnad 50–100m2
4 500 kr
Besiktning Sekundär byggnad >100m2
5 500 kr
Köpargenomgång på plats*
3 900kr
3 900 kr
Köpargenomgång på telefon*
1 500kr
Energideklaration villa
4 000 kr
3 200 kr
Indikationsmätning Radon
1 500 kr
1 500 kr
Areauppmätning villa <250 m2
3 500 kr
2 000 kr
Areauppmätning villa >250 m2
4 500 kr
3 000 kr
Besiktning bostadsrätt
4 500kr
Areauppmätning bostadsrätt <100 m2
3 000 kr
2 000 kr
Areauppmätning bostadsrätt >100 m2
3 500 kr
2 500 kr
Fuktmätning i riskkonstruktion
3 000 kr
1 500 kr
Fuktmätning i riskkonstruktion
3 000 kr
1 500 kr
Redigering av utlåtande (platsbesök)
3 900kr

Fortsatt teknisk utredning prisförslag efter konsultation med vad som skall utredas.

* Observera att en köpargenomgång inte kan utföras om besiktningsutlåtandet är äldre än 6 månader eller
efter att tillträde till fastigheten har ägt rum.

Styckpris innebär att tjänsten utförs helt separat. Kombipris innebär att tjänsten utförs i kombination med besiktning
alternativt besiktningsgenomgång. Samtliga försäkringar förmedlas av SBR Försäkringsservice (Philipsson & Partner
AB/Hjerta) Svensk Fastighetsbesiktning AB reserverar sig för eventuella premiejusteringar från aktuell
försäkringsförmedlare.

SBR Doldafelförsäkring utökat skydd-paket

Du väljer själv försäkringsbelopp, 750 000 kr eller 1 250 000 kr.

Produkt

Ingår i bas-paket

Ingår i plus-paketet

Skyddar mot dolda fel i 10 år*
x
x

Skyddar mot dolda fel på rökkanaler, eldstäder, elsystem och avloppssystem

x
x

Omfattar skada på riskkonstruktioner

x

Täcker fel som fanns men inte upptäcktes vid besiktningen, ersätter både felet och följdskadan på byggnaden**

x

Kostnad för paket (750 000): 7 350 kr

 Kostnad för paket (750 000) : 8 550 kr (+2 500 kr för fuktmätning)

Kostnad för paket (1 250 000): 9 400 kr

Kostnad för paket (1 250 000) : 10 450 kr (+2 500 kr för fuktmätning)

Plus-försäkringen omfattar alla moment som ingår i BAS, samt de extra som finns ikryssade i tabellen ovan. Observera
att för tecknande av Plus krävs en fuktmätning i riskkonstruktion à 2500 kr.

* Försäkringen gäller för krav som grundas på fel i byggnad i enlighet med Jordabalken kapitel 4 § 19 i den

utsträckning felen utgör avvikelser i byggnaden från vad köparen hade kunnat förutsätta utan särskilda utfästelser
eller avtal från säljarens sida om byggnadens standard (så kallade dolda fel).

** Försäkringen gäller för fel och skada till följd av felet. Felet ska ha funnits vid besiktningstillfället eller dessförinnan
och inte noterats i besiktningsprotokollet. Ersättning för fel lämnas endast då felet orsakat en följdskada på byggnad.
Ersättning lämnas för återställande av följdskadan samt av det fel som orsakat denna skada.

Om ett fel finns registrerat i besiktningsprotokollet som risk eller under rubriken Riskanalys omfattas följdskadan av
försäkringen endast om det kan visas att den fanns redan vid besiktningstillfället. Felet som orsakat följdskadan
omfattas ej av försäkringen.